• Caution Board

    هیئت احتیاط

    تابلوی کف خیس احتیاط دارای رنگ زرد روشن است و تابلوی کف خیس هشدار دهنده ساخت پلاستیک یک طرح سبک است ، اما بسیار قابل مشاهده است. از آن در رستوران ، بار ، لابی یا اتاق استراحت خود استفاده کنید. طراحی چند منظوره با گرافیک زنده برای یادآوری کارکنان و مهمانان از مرطوب بودن زمین.
  • Caution Cone

    مخروط احتیاط

    محصول پیر نمی شود و تغییر شکل نمی یابد ، حتی در محیطی با درجه حرارت بالا ، در حالت خنک کننده یا در زمستان شدید قرار می گیرد ، پس از استفاده طولانی مدت هنوز هم جدید باقی می ماند.